Hygiena

1. Bezdotykové riešenie

✓ Používateľ sa nedotýka dávkovacieho zariadenia.

✓ Náplne sú izolované, vďaka čomu má používateľ istotu maximálnej hygieny.

2. Spotrebný materiál

✓ Používané spotrebné materiály spĺňajú najvyššie štandardy.

✓ Utierky a toaletný papier sú vyrobené z 2-vrstvovej 100% celulózy, ktorá oproti recyklátu zaručuje vysokú savosť a nízku prašnosť v prostredí.

3. Hygienický koncept

✓ Ucelený a dizajnovo čistý koncept, ktorý vytvára dojem čistoty a tým motivuje používateľa k udržovaniu hygieny a poriadku prostredia.

Príklad z praxe: 

Bezdotykové dávkovače Soavex Professional sú nainštalované v nemocnici na toaletách pre pacientov. Vďaka tomu, že pacienti sa nemusia dotýkať dávkovačov pri ich použití, je zabezpečená maximálna možná miera hygieny a minimalizované riziko kontaminácie.

Efektivita

1. Komplexné vybavenie zadarmo

✓ Možnosť získať komplexné vybavenie dávkovačmi zadarmo bez potreby prvotnej investície do zariadení.

✓ Vďaka veľmi nízkym paušálnym odberom spotrebných materiálov nie je potrebné investovať do zbytočných skladových zásob.

2. Najnižšie náklady

✓ Náklady na jedno použitie sú najnižšie na trhu a sú presne identifikovateľné. 

Nulový odpad z obsahu náplní = 100% využiteľnosť obsahu. 

3. Veľkokapacitné náplne

✓ Veľkokapacitné náplne znižujú potrebu skladových priestorov. 

✓ Zároveň znižujú náklady na prácu obsluhy pri dopĺňaní dávkovacích zariadení. 

4. Nízke náklady na prevádzku

Vďaka použitiu najmodernejších technológií je nákup nových batérií potrebný vo veľmi dlhom časovom horizonte. 

Príklad z praxe:  

Novootvorená reštaurácia potrebuje zariadiť spoločné toalety dávkovačmi. Namiesto veľkej investície do nákupu dávkovačov ich získala zadarmo s nízkymi paušálnymi odbermi náplní, čo výrazne prispelo k efektívnemu a úspešnému rozbehu novej prevádzky. Navyše si vie majiteľ reštaurácie vyčísliť presné náklady na použitie každého zariadenia a tieto náklady správne zakalkulovať do cenotvorby.

Kalkulácia nákladov na 1 použitie:

Komfort

1. Nevyžaduje prívod elektrickej siete

 Soavex Professional viete nainštalovať kdekoľvek aj bez elektrickej siete. 

2. Extrémne dlhá funkčnosť dávkovačov s jednou sadou batérií

Najmodernejšie technológie zaisťujú najnižšiu spotrebu energie v dávkovacích systémoch na trhu, vďaka čomu je minimalizovaná potreba výmeny batérií. 

3. Extra starostlivosť

Dovezieme.

Nainštalujeme

✓  Zaškolíme obsluhu. 

Príklad z praxe:

Agrofarma s prevádzkou bez prístupu k elektrickej sieti má požiadavku na bezdotykové dávkovače. Vďaka systému Soavex Professional nemuseli riešiť prívod elektrickej energie a bez problémov nainštalovali do tejto prevádzky dávkovače na všetky potrebné miesta.

Mám záujem získať dávkovače Soavex Professional zadarmo !